ANKETA

PRI REŠEVANJU KRIŽANK UPORABLJAM
  K&K slovar
  druge spletne slovarje
  slovarje v knjižni obliki

Uporabniško ime:
Geslo:

Kolofon

Založnik: KRIŽANKAR, d.o.o.

Glavni in odgovorni urednik: Emilijan Mlinarič

Urednik križankarskega dela: Janez Donša

Naslov uredništva: Prešernova ulica 5, 9240 Ljutomer

Telefon: 0590 32062

Elektronska pošta: urednistvo@krizankar.si

Sestavljalci križank:
Janez Donša
Štefan Hajdinjak
Matjaž Hladnik
Emilijan Mlinarič
Franci Kalan

Lektoriranje: Tadeja Pečkaj

Risarka: Simona Hauko